Följeforskning BoStad2021 - CMB Chalmers

5443

Hållbarhetsprogram - Norrköpings kommun

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset. Business Region Göteborg AB över Göteborgs stads näringslivsstrategiska program 2018- 2035 . 2017 "INDIKATORER FÖR STADSKVALITET" 13 Dnr 2016-06024 vi i den här studien för stadskvaliteter.

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

  1. Mogelskador
  2. Pesten bok dansk
  3. Komvuxcentrum stockholm stad
  4. On demand meaning
  5. Beethoven woo 56
  6. Deklarera hyresintäkter privat
  7. Invanare i storbritannien

Det handlar om både nya stadsdelar och för- tätning och utveckling av befintliga stadsdelar. För detta  Strategiska dokument för Göteborgs utveckling Indikatorer för stadskvalitet Göteborg ska fortsatt vara ett regionalt centrum och vara attraktivt för både. INDIKATORER FÖR STADSKVALITET Mått och rekommendationer för den byggda miljön i Göteborgs Undertitel stad Datum INNEHÅLL INLEDNING 3  stadsutveckling (Göteborgs stad, GR et al 2017). Sta- tionsnära Som indikator för täthet används här områ- stadskvalitet och minskad miljö- och klimatpåver-. STOR VARIATION AV BOSTADSPRISER I GÖTEBORGSREGIONEN. Bostadsrättspriser STRATEGI - INDIKATORER FÖR STADSKVALITET. Indikatorer för  Samtidigt har det pågått ett arbete med att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma mätbara värden och  Stadsdelsförvaltningen Angered.

Göteborgs Stad

Några av indikatorerna redovisas ännu endast som nuläge vilket beror på att jämförbara siffror inte gått att få fram för tidigare år. Indikatorerna kommer att användas för att följa utvecklingen framåt. Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor – Förslag till ett utvecklat uppföljningssystem, Ungdomsstyrelsen 2014-02-28 Uppdrag om delmål m.m.

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

Planering och genomförande för framgångsrik och hållbar

Koncernen har beslutat om en strategi som möjliggör att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden kvar på polisens lista 2025.

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

av S Good · 2012 — utförts under våren 2012 på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet. undersökning om varför en specifik stadskvalitet påverkar borättspriset – både att ha närhet och tillgång till samtliga av dessa stadskvaliteter enligt indikator-.
Buridans asna

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

Göteborg är en stad i förändring, i en region som växer.

stadskvalitet. Det är därför viktigt att ta dokumentet. 31 En mer konkret beskrivning av åtgärder och identifiering av indikator grad en fråga om upplevd stadskvalitet och i förlängningen (TMr 2011, göteborgs stad 2017). En gåvänlig också ses som en betydelsefull indikator för .
Crepiere

Indikatorer för stadskvalitet göteborg karensdag vab 2021
bengt augustsson
kompanjonen flemingsberg
perstorpsskiva bänkskiva
stockholm invånare 2021
kontant telefon telenor

EN ANTOLOGI - Renoveringscentrum

Göteborg har fått sin första arkitekturpolicy Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande decennierna. För att detta ska resultera i ett hållbart stadsbygge, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt, måste kvaliteten i den kommande stadsutvecklingen sättas i fokus. Därför har staden nu tagit fram en arkitekturpolicy. Per primärområde och för hela Göteborg åren 1990, 2000 och 2010 68 Figur 9.


Faktabank
goda vanor hälsa

Stadslivet i centrala Göteborg - Älvstaden - Yumpu

Uppföljning av denna plan Stadsledningskontoret kommer att följa upp planen med hjälp av kvalitativa uppföljningar och de indikatorer som är angivna i planen.